ارزش محور و بلندمدت

چشم انداز کسب وکار ما بینهایت است و ما به انصاف و قدرت درستکاری باور داریم

اعتماد عمیق به همکاران و صاحبان امتیاز باعث ایجاد حس غرور و تعهد در آنان میشود. در پهلوی یکدیگر، میتوان یک آینده بهتر را ساخت.
 


تعهدات ما - ارزش محور و بلندمدت

شفافیت

کارکرد ما در سازمان مان و نسبت به همکاران و مشتریان شفاف خواهد بود.

برابری

ما برابری و تنوع را در سازمان خود، از مراکز خدمات الی فروشگاه ها تضمین میکنیم.

انگیزه

ما به تقویت و توسعه شایستگی های ذاتی، ظرفیت و اعتماد متقابل بین صاحبان امتیاز و همکاران ادامه خواهیم داد. به این طریق سازمان ما توانایی و انگیزه ایجاد برای تغییر، استفاده از امتیاز فرصت های جدید و ساختن آینده سرشار از آسایش را کسب خواهد کرد.

نوآوری

با ایجاد یک محیط کاری خلاق و نوآورانه، کسب وکار خود را به شکلی انکشاف خواهیم داد که تاثیر خالص آن بالای زمین و جوامع ما مثبت باشد.