سازمان

ما فروشگاه زنجیره ای Reitan در سویدن هستیم. شما، احتمالاً از طریق برندهای ما، مانند Pressbyrån، 7-Elevenو PBX، به شکلی با ما در ارتباط بوده اید. روزانه تقریباً 350,000 نفر به یکی از 400 فروشگاه ما در سطح کشور مراجعه میکنند. هدف ما این است که زندگی مشتریان خود را تا اندازه ای آسان تر و مطلوب تر بسازیم. ما، بعنوان یکی از پیشگامان بازار، میخواهیم باثبات ترین فروشگاه زنجیره ای آینده باشیم و دسترسی به فروشگاه را آسانتر بسازیم.

فروشگاه زنجیره ای Reitan سویدن، قسمتی از Reitan Retail است و با برندهای مختلفی در ناروی، سویدن، دنمارک، فینلند، لاتویا، استونی و لیتوانیا فعالیت میکند. Reitan Retail با داشتن 2,000 فروشگاه در 7 کشور از کمپنی های پیشگام پرچون فروشی در منطقه نوردیک و بالتیک است.