ما فروشگاه زنجیره ای Reitan در سویدن هستیم

با ما آشنا شوید
شما، احتمالاً از طریق برندهای ما، مانند Pressbyrån، 7-Elevenو PBX، به شکلی با ما در ارتباط بوده اید. روزانه حدود 350,000 نفر به یکی از 400 فروشگاه ما در سطح کشور مراجعه میکنند.
درباره ما
3برند
400فروشگاه - تقریباً
350 000مشتری به شکل روزانه