فروشگاه خودتان را اداره کنید

آیا تا حالا به داشتن کسب وکار شخصی فکر کرده اید؟ 

 با همکاری با ما، به حیث نماینده، میتوانید فروشگاه 7-Eleven یا Pressbyrån شخصی خود را داشته باشید. ما در زمینه شروع فروشگاه به شما کمک میکنیم و نیازمندی های شما را در این مسیر پوره میکنیم. همچنین شما به شبکه وسیع دیگر نمایندگان دسترسی خواهید داشت و از امتیاز تبادل تجربه و مهارت با آنها مستفید خواهید شد.

شرایط شغلی ما، با تمرکز بر همکاری و فروش، فرق میکند و مشتری همیشه در اولویت قرار دارد.