Öppet & inkluderande

Vi ska vara en knutpunkt för ett tryggt, öppet och inkluderande samhälle

Genom vårt sätt att vara och de varor och tjänster vi tillhandahåller bidrar vi till en demokratisk samhällsutveckling. 
 


Våra löften – Öppet och inkluderande

INKLUDERING

Vi vill att alla känner sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kort och gott vara uppskattad för den du är.

TRYGGHET

Genom att erbjuda en öppen, trygg och upplyst plats i det offentliga rummet, bidrar våra butiker till att göra gator och torg säkrare.

ÖPPENHET 

Vi främjar läsning, värnar om det fria ordet och bidrar till att god journalistiksed upprätthålls. Vi ska driva en demokratisk samhällsutveckling. 

LOKALA HJÄLTAR

Våra butiker ska erbjuda lokal förankring och en stunds glädje i vardagen, i en alltmer globaliserad och individualiserad värld där många människor känner sig ensamma.