Års- och hållbarhetsredovisning

Års- och hållbarhetsredovisning

Följ med oss mot en hållbar framtid. Vi på Reitan Convenience i Sverige har gått med i Science Based Target initiative för att vi tar klimatfrågan på allvar och för att vi vill göra det vi kan för att bidra till Paris-avtalets 1,5°C mål. Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning.