Hållbart & hälsosamt

Vi ska erbjuda convenience med gott samvete

Våra varor ska vara bra för miljö och klimat, produceras under goda arbetsförhållanden och möjliggöra en sund livsstil för våra kunder. 
 


Våra löften – Hållbart och hälsosamt  

PRODUKTION

Senast 2030 produceras alla våra varor och tjänster på ett sätt som gör att viktiga ekosystem skyddas. Vi ska aktivt verka för goda och ständigt förbättrade arbetsförhållanden i alla led i värdekedjan. 

KLIMAT

Innan 2030 har vi halverat* vårt klimatavtryck i alla led, så att vi tydligt går mot en helt klimatneutral affär.

AVFALL

Senast 2030 har vi ställt om verksamheten till cirkulära flöden med målet att nå zero waste. 

HÄLSA

Vi ska utveckla vårt utbud och erbjudande inom mat och dryck för att främja våra kunders välmående och hälsa.

* Jämfört med basår 2019.