Hur vill vi – du och jag – bli ihågkomna?

Vår affär och vår framtid hänger på att vi är relevanta för våra kunder

Relevanta i en omvärld som förändras i en rasande takt, där vi tänjer på gränserna för vad vår planet och vad mänskligheten tål och där tekniken utvecklas exponentiellt. I en värld där våra värderingar och förväntningar förändras i takt med att omvärlden förändras. 

Idag uppmanar framtidens generationer världens företag och ledare att lyssna på forskningen. Vi måste hitta en affärsmodell som skapar framgång genom att ge mervärde till vår miljö och vårt samhälle inom planetens gränser. Vi måste vara modiga och använda alla våra resurser rätt. Då kommer vi fortsatt att vara relevanta och leda vägen till morgondagens convenience.

Utöver vår strävan mot ständiga förbättringar och att kontinuerligt höja lägstanivån, så arbetar vi också snabbt, djärvt och innovativt för att implementera vår antropocenstrategi. Det arbetet gör vi genom PBX - vårt living lab.