Vår roll i Antropocen

Vad betyder egentligen Antroprocen?

Antroprocen betyder människans geologiska tidsålder och beskriver den tid vi lever i nu. Antroprocen förändrar allt, för alla, överallt. Den tid vi lever i gör att vi måste ställa oss helt nya frågor om hur vi ska nå en hållbar utveckling och skapa välfärd för alla inom planetens gränser. 

Kort sagt kan man säga att vår Antropocenstrategi kan sammanfattas av de tre ambitionerna på teman hållbart & hälsosamt, öppet & inkluderande samt värderingsstyrt & långsiktigt. Tillsammans täcker dessa ambitioner in viktiga miljömässiga och sociala frågor, både vad det gäller vårt urval av produkter och vårt tjänsteerbjudande, vår roll i samhället och i våra kunders liv – och hur vi tar vår egen organisation in i framtiden. 
 


Vår ”theory of change” - Resan har börjat. 

För att vi ska lyckas inom Antropocen behöver hållbarhetsperspektivet genomsyra hela vår verksamhet. Det som krävs i samhället i stort och för oss som företag, är transformation. Vi siktar nu bortom ”break-even sustainibility” för att hitta affärsmöjligheter där vi kan göra verklig nytta – för planeten, för samhället och för vårt företag. Vi ska bli en del av lösningen. 

Vår förändringsresa har börjat. Vi lutar oss mot forskningen för att bättre förstå vår roll inom Antropocen. Vi testar nya idéer, och satsar stort på innovation. För att lyckas kommer vi att fördjupa våra samarbeten med köpmän och leverantörer och bygga upp helt nya typer av partnerskap.

Genom åren har nyckeln till vår framgång legat i att vi varit modiga, vågat sticka ut hakan och alltid satt kundens behov först. Det ska vi fortsätta med och det finns inget som är viktigare just nu än att tillsammans skapa en hållbar framtid.