Reitan Convenience Sverige presenterar ett starkt 2023 och tar krafttag i sitt hållbarhetsarbete

Ett framgångsrikt år som präglats av ett starkt resultat och stora kliv mot en hållbar omställning. Kraftigt ökade hållbarhetskrav på leverantörer och tydliga mål att fasa ut riskråvaror som palmolja och traditionella cigaretter ska bidra till att Reitan Convenience Sverige når sina hållbarhetsmål. Det visar bolagets års- & hållbarhetsredovisning för 2023.

Omsättningen för Reitan Convenience Sverige (RCS) landade under 2023 på 756 miljoner kronor, en ökning med 9 procent jämfört med 2022.

– Trots en tuff marknad har vi gjort en snabb återhämtning efter pandemiåren och den totala försäljningen i våra butiker är nu över 4 miljarder vilket överträffar vårt tidigare rekordår 2019. Jag vill rikta ett stort tack till våra franchisetagare för deras engagemang för såväl sin affär och våra kunder. Jag ser även på det kommande året med stor tillförsikt där vi bland annat planerar en fortsatt expansion på fler platser under 2024, säger Anna Wallenberg, vd för Reitan Convenience Sverige (RCS).

RCS bedriver sedan länge ett ambitiöst och långsiktigt hållbarhetsarbete och har högt ställda mål. Under 2023 har RCS genomfört en djupgående analys av sitt totala avtryck. Genom att koppla ihop mångdimensionell hållbarhetsdata med finansiell data är det nu möjligt för bolaget att se vilka kategorier, produkter och ingredienser i verksamheten som har störst hållbarhetspåverkan.

– Vi har aldrig haft så bra koll på vårt avtryck som vi har nu, där vi kan exempelvis se att 25 procent av det som säljs i våra butiker innehåller palmolja. Det har gjort att vi kan se var vi verkligen kan göra skillnad, vilket gett oss möjlighet att sätta tydliga mål för vad vi kan göra själva samt i nära samarbete med våra leverantörer, fortsätter Anna Wallenberg.

Under året höjdes kraven på RCS produktleverantörer genom en ny villkorsbilaga till bolagets uppförandekod. I villkorsbilagan beskrivs bland annat mål för riskråvaror, så som ett sortiment fritt från palmolja från 2027 och att inga nya, traditionella cigaretter tas in i sortimentet från 2026. En kraftig minskning av rött kött planeras även som ett led i minskad klimatpåverkan.

– Vi vill leda den hållbara omställningen i vår bransch. Genom vår uppförandekod går vi längre än vad som krävs av oss och använder den som ett verktyg för att leda en förändring på marknaden tillsammans med våra leverantörer. Vi har också insett att vi måste tänka stort för att nå våra ambitiösa klimatmål och prioritera innovation, säger Linnéa Borgström, HR- och hållbarhetsdirektör för RCS.

Pressbyråns living lab, PBX, som funnits i två år, spelar en viktig roll för att utforska nya hållbara lösningar för framtidens convenience. Under 2023 lanserades flera nyheter på PBX, till exempel en kombucha gjord på kaffesump och buljong gjord på ben från ekologisk kyckling från Sverige som “on-the-go”-dryck.

RCS långsiktiga mål är att minska totala utsläpp med 46 procent i alla led till 2030 jämfört med basåret 2019.

Ett urval av 2023 års hållbarhetsarbete:


  • Beslut att ha ett sortiment helt fritt från palmolja från 2027
  • Beslut att fasa ut traditionella cigaretter ur sortimentet. Från och med 2026 tas inga nya traditionella cigaretter i sortimentet, och därefter gradvis utfasning av cigarettförsäljningen.
  • Långsiktiga mål satta för ett flertal andra riskråvaror, bland annat kaffe, kakao och rött kött.
  • Drygt 10 procent av matsvinnet har räddats, bland annat genom samarbete med Karma.
  • Fortsatt arbete för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering i organisationen.