ارزش‌محور و بلندمدت

 چشم‌انداز کسب‌وکار ما نامحدود است و ما به انصاف و قدرت درستکاری باور داریم

اعتماد عمیق به همکاران و دارندگان امتیاز سبب ایجاد حس غرور و تعهد در آنان می‌شود. در کنار یکدیگر، می‌توان آینده بهتری ساخت!
 


تعهدات ما - ارزش‌محور و بلندمدت

 شفافیت

عملکرد ما در سازمان خودمان و نسبت به همکاران و مشتریان شفاف خواهد بود.

برابری

ما برابری و تنوع را در سازمان خود، از مراکز خدمات تا فروشگاه‌ها، تضمین می‌کنیم.

انگیزه

ما به تقویت و توسعه شایستگی‌های ذاتی، ظرفیت و اعتماد متقابل بین دارندگان امتیاز و همکاران ادامه خواهیم داد. بدین‌ترتیب سازمان ما از توانایی و انگیزه ایجاد تغییر، بهره‌گیری از مزیت فرصت‌های جدید و ساختن آینده سرشار از رفاه برخوردار خواهد شد.

نوآوری

با ایجاد محیط کار خلاق و نوآور، کسب‌وکار خود را چنان توسعه خواهیم داد که تاثیر خالص آن بر زمین و جوامع ما مثبت باشد.