ما -من و شما- دوست داریم چگونه در یادها بمانیم؟

کسب‌وکار و آینده ما به ارتباط ما با مشتریان بستگی دارد

ارتباط در دنیایی که با سرعت خیره‌کننده تغییر می‌کند شکل می‌گیرد. محدودیت‌ها از مسیر حرکت دنیا و انسان کنار می‌رود و فناوری با سرعت فوق‌العاده پیشرفت می‌کند. در این دنیا، ارزش‌ها و انتظارات ما همانند محیط اطراف ما تغییر می‌کند.

 نسل جوان امروز انتظار دارد که شرکت‌ها و مدیران بزرگ دنیا به علم توجه کنند. ما باید الگوی کسب‌وکاری بیابیم که زمینه موفقیت را با تامین ارزش‌افزوده برای محیط و جامعه، در چارچوب محدودیت‌های زمین، فراهم کند. ما باید شجاع باشیم و از همه منابع خود به‌طور موثر بهره بگیریم. بدین‌ترتیب، جایگاه ما حفظ می‌شود و می‌توانیم مسیر دستیابی به رفاه آینده را بپیماییم.

علاوه بر میل به بهبود مستمر و رفع تدریجی موانع، ما فعالیت سریع، جسورانه و نوآورانه برای اجرای راهبرد «انسان‌مدار» خود را در دستور کار داریم. این کار را مثلاً به کمک PBX -آزمایشگاه زنده- انجام می‌دهیم.