نقش ما در راهبرد انسان‌مدار

«انسان‌مدار» دقیقاً یعنی چه؟

«انسان‌مدار» عبارتی برای دوره غیررسمی زمین‌شناسی است که عصر حاضر را توصیف می‌کند. «انسان‌مدار» همه‌چیز را، برای همه، در هر مکان، تغییر می‌دهد. عصر حاضر ما را مجبور می‌کند تا از خودمان چیز‌های کاملاً تازه‌ای درباره روش دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد رفاه همگانی با محدودیت‌های زمینی بپرسیم.

به‌طور خلاصه، شاید بتوان راهبرد «انسان‌مدار» ما را با سه آرمان زیر خلاصه کرد: پایدار و سالم، شفاف و جامع، و ارزش‌محور و بلندمدت. به‌طور کلی، این آرمان‌ها مسائل اساسی محیطی و اجتماعی ما را در حوزه مجموعه محصولات و خدمات، نقش ما در جامعه و زندگی مشتریان، و آینده‌نگر کردن سازمان پوشش می‌دهد.
 


نظریه تغییر - سفر آغاز شده است.

برای دستیابی به موفقیت در عصر «انسان‌مدار»، چشم‌انداز پایداری باید در الگوی کسب‌وکار ما نمودار و در همه فعالیت‌های ما آشکار باشد. مقابله با چالش‌های پیش رو، در جامعه -به‌طور کلی- و در شرکت ما، مستلزم ایجاد تحول است. بنابراین، ما، برای ایجاد تحول در دنیا، جامعه و شرکت‌مان، به دنبال فرصت‌های کسب‌وکار فراتر از «پایداری سر‌به‌سر» هستیم. ما بخشی از این راهکار خواهیم بود.

سفر تحول ما آغاز شده است. ما، برای درک بهتر نقش خود در عصر «انسان‌مدار»، به علم متکی هستیم و در این مسیر به بررسی اندیشه‌های نو و سرمایه‌گذاری در نوآوری برای آینده می‌پردازیم. تقویت همکاری با دارندگان امتیاز و تامین‌کنندگان، و ایجاد انواع کاملاً جدیدی از مشارکت، لازمه موفقیت است.

طی سالها، کلید موفقیت ما داشتن جرات برای پذیرش خطر و اولویت دادن به نیازهای مشتریان بوده است. ما این روند را ادامه می‌دهیم و در حال حاضر هیچ نیازی بزرگتر از ایجاد آینده پایدار، به کمک یکدیگر، نیست.