شفاف و جامع

ما به کانونی برای جوامع امن، شفاف و جامع تبدیل خواهیم شد

شیوه زیست ما و محصولات و خدماتی که ارائه می‌کنیم، تقویت‌کننده ارزش‌های مردم‌سالاری است.
 


تعهدات ما - شفاف و جامع

جامعیت

یکی از اهداف ما این است که همه، صرف‌نظر از هویت جنسی، قومیت، مذهب یا عقیده، معلولیت، گرایش جنسی یا سن، بتوانند از محصولات و خدمات ما بهره‌مند شوند. به‌طور خلاصه، در مراکز و فروشگاه‌های ما، هویت همه افراد باید به رسمیت شناخته شود.

ایمنی

با ایجاد مراکز باز، ایمن و برخوردار از روشنایی در مکان‌های عمومی، فروشگاه‌های ما به تامین ایمنی خیابان‌ها کمک می‌کنند.

شفاف

 ما از مطالعه و اصل آزادی بیان حمایت می‌کنیم و در روند محافظت از خبرنگاران شایسته مشارکت می‌کنیم. بدین‌ترتیب، به تقویت اصل مردم‌سالاری در جامعه کمک می‌کنیم.

قهرمانان محلی

فروشگاه‌های ما مانند جوامع محلی هستند و، در دنیایی که جهانی شدن و فردگرایی زمینه‌ساز تنهایی بسیاری از انسان‌ها شده است، حس لذت در زندگی روزمره را به مشتریان منتقل می‌کنند.