گزارش سالانه و گزارش پایداری

گزارش سالانه و گزارش پایداری

در مسیر سفر به آینده پایدار، به ما بپیوندید. در فروشگاه زنجیره‌ای Reitan Convenience در سوئد، ما مساله محیط‌زیست را جدی می‌گیریم. به همین دلیل ما با طرح "هدف دانش-محور" همکاری می‌کنیم تا درتحقق هدف کاهش 1.5°C دمای هوا که در توافق‌نامه پاریس ذکر شده است، سهیم باشیم. اطلاعات بیشتر، به زبان سوئدی، در گزارش پایداری ما ارائه شده است.