Why Reitan Convenience in Sweden?

رویاهای ما در کنار یکدیگر محقق می‌شود

 رویاهای ما در کنار یکدیگر محقق می‌شود. ما، در فروشگاه زنجیره‌ای Reitan سوئد، به ارزش‌های مهمی پایبند هستیم. ما، ضمن رعایت اصول شفافیت و اطمینان در رفتار، لحظات خوشی را در کنار هم سپری می‌کنیم. ما روابط خود با یکدیگر را بر اساس ارزش‌های مشترک تقویت می‌کنیم. 

در جریان برنامه‌های آموزشی، فرصت کسب مهارت‌های زندگی برای شما فراهم می‌شود. ما می‌خواهیم که افراد رشد کنند، با حس غرور به موفقیت دست یابند و الهام‌بخش عمل از طریق اعتماد شوند. ما -در کنار هم- به یکدیگر برای دستیابی به موفقیت و محقق شدن رویاها کمک می‌کنیم؛ هر کمکی که زندگی روزمره را اندکی آسان‌تر و دنیا را به جای بهتری تبدیل کند

ما از یاد گرفتن چیزهای تازه لذت می‌بریم، متفاوت بودن را دوست داریم، و همواره به ایده‌های تازه و مهیج همکاران‌مان احترام می‌گذاریم.

آیا چنین محیطی برای شما خوشایند است؟ پس همکاری با ما برای‌تان لذت‌بخش خواهد بود

ما همواره در پی یافتن همکاران مستعد و شجاع هستیم. امکان همکاری با ما در جایگاه نماینده، فروشنده یا کارمند مراکز خدمات وجود دارد.

در فروشگاه زنجیره‌ای Reitan سوئد، همه کارگران/کارمندان تحت‌پوشش قرارداد گروهی هستند و ما اتحادیه تجاری را یک همکار بی‌طرف می‌دانیم. ایجاد محیط کار مناسب و پرداختن به اموری که آنها را درست می‌دانیم، از ضروریات کار ماست. این رویکرد با ارزش اساسی حفظ معیارهای اخلاقی عالی کسب‌وکار سازگار است.