فعالیت در مراکز خدمات

شما، در جایگاه کارمند مرکز خدمات، به یکی از افراد مهم ما تبدیل می‌شوید و می‌توانید رویاهای دیگران را به واقعیت تبدیل کنید

شما به فراهم کردن زمینه موفقیت فروشگاه‌ها مشغول می‌شوید و ضمناً در پیشبرد صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سوی آینده پایدار سهیم خواهید بود.

مراکز خدمات ما در استکهلم، گوته‌بورگ، لوند و وکخو دایر است. هم‌اکنون 100 کارمند در بخشهای گوناگون ما مشغول کار هستند: فروش، بازاریابی و خرید، ارتباطات و پایداری، فناوری اطلاعات، عمران و تاسیسات، تامین مالی، توسعه کسب‌وکار و تحلیل داده.

کارکنان مراکز خدمات تحت‌پوشش قرارداد گروهی اتحادیه هستند. سلامت تک‌تک افراد شرکت برای ما مهم است و همه کارکنان می‌توانند از خدمات بهداشت و سلامت و مزایای دیگر استفاده کنند.