فعالیت به‌عنوان فروشنده

آیا کار در حوزه ارائه خدمات، فروش و مشتریان را می‌پسندید؟

آیا آماده فعالیت تمام‌وقت یا شاید اضافه‌کاری در دوران تحصیل هستید؟ اگر خوش‌برخورد، مستقل و شجاع هستید، می‌توانید به فروشنده ارزشمندی در فروشگاه تبدیل شوید. فعالیت در این جایگاه گام نخست در مسیر تبدیل شدن به مدیر فروشگاه یا راه‌اندازی فروشگاه شخصی است.

 


به کمک ما، می‌توانید در یکی از بیش از 400 فروشگاه 7-Eleven، Pressbyrån یا PBX به‌عنوان فروشنده مشغول کار شوید. از‌آنجا‌که مسئولیت امور استخدام و جذب نیرو در هر فروشگاه بر عهده نماینده فروش است، می‌توانید درخواست خود را مستقیماً به نماینده فروش تسلیم کنید.

شرایط شغلی ما، با تمرکز بر همکاری و فروش، متنوع است و مشتری همواره در اولویت قرار دارد.

در فروشگاه زنجیره‌ای Reitan سوئد، همه کارگران/کارمندان تحت‌پوشش قرارداد گروهی هستند و ما اتحادیه تجاری را یک همکار بی‌طرف می‌دانیم. ایجاد محیط کار مناسب و پرداختن به اموری که آنها را درست می‌دانیم، از ضروریات کار ماست. این رویکرد با ارزش اساسی حفظ معیارهای اخلاقی عالی کسب‌وکار سازگار است.