ናይ ዓመታዊን ዘላቕነትን ጸብጻብ

ናይ ዓመታዊን ዘላቕነትን ጸብጻብ

ናብ ዘላቒ መጻኢ ኣብ እንገብሮ ጉዕዞና ተጸንበሩና። Reitan Convenience ኣብ ስዊድን ንጉዳይ ክሊማ ብዕቱብ ኢና ንወስዶ። 

ስለዚ እዩ ድማ ን1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ሸቶ ስምምዕ ፓሪስ ናይ እጃምና ንምግባር ናብቲ ሳይንስ መሰረት ዝገበረ ዕላማ ተበግሶ ዝተጸንበርና። 

ብዛዕባ ስራሕትና ዝያዳ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ብቋንቋ ስዊድን ዝተዳለወ ናይ ዓመታዊን ዘላቕነትን ጸብጻብ ኣንብቡ።