ታሪክ

REITAN ኣብ 1948 ብ  Ole and Margrit Reitan ኣብ ኖኔጋታ ኣብ ትሮንሃይም፣ ኖርወይ።  ሎሚ፣ Reitan Retail ኣብ ሃገራት ኖርዲክን ባልቲክን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ትካል ቸርች እዩ። ሕጂ ናይ ሓባር ታሪኽን ባህልን ዘለና ትካል ኢና። 

Pressbyrån 150px.png

Pressbyrån ኣብ ሽወደን ዝያዳ መሃዝን ተበጻሒን ኪዮስክ’ዩ። ንኣብነት፡ Pressbyrån ንፈለማ እዋን ፖፕሲክል ስዊደን ከምኡ’ውን ንፈለማ እዋን ናይ ውሽጢ ሃገር በረራ ስዊድን ከተመስግን ምዃና ትፈልጡ’ዶ? ንዓና ዝምጥን ኣገልግሎታትን ምድብ መግብን መስተን መዓልታዊ ድሌታትን ኣብ ጉዕዞ ንዝርከቡ ሰባት ዝተሰርሐ እዩ - ንመዓልታዊ ህይወት ብንጹር ሕልና ከቃልልዎ ዝደልዩ። ኣብ መንጎ ነጥቢ A ን ነጥቢ B ን፡ ኩሉ ግዜ ምሕዝነታዊ፡ ሕጉስን ዘተኣማምንን P ኣሎ።

7ELEVEN 150px.png

7-Eleven ብ  Joe C Thompson ኣብ ዳላስ ኣብ 1927 ዝተመስረተት ኮይና፡ ካብ ሽዑ ጀሚራ ድማ 24/7 መዓልታዊ ድሌታት ከተማልእ ጸኒሓ። ሎሚ፡ 7-Eleven ካብ ዝኾነ ካልእ ቸርቻሪ ዓለም ዝበዝሐ መሸጢ ዕዳጋ ዘለዎ ዓለማዊ ምልክት ኮይኑ፡ ብልክዕ ንምዝራብ ኣብ መላእ 18 ሃገራት ልዕሊ 81,000 ድኳናት ኣለዎ። 

PBX 150px.png

PBX ናይ Reitan Convenience’s ህያው ቤተ-ፈተነ ኮይኑ፡ ኣብ ዓለምና ዝበለጸ ዘላቒ ምቹእነት ንምምዕባል ድሌት ኣለዎ። PBX ኣብ ሳይንስ ዝተመርኮሰ ህያው ቤተ-ፈተነ፣ ከምኡ’ውን መኽዘን እዩ፣ ኣብኡ ድማ ዘላቒ ምቹእነት እንታይ ክመስል ከምዝኽእል ንፍትነሉን ንፈታተነሉን እዩ። ምስ ዓማዊልና፡ ኣቕረብትና፡ ከምኡ’ውን ሳይንቲስትና ብሓባር ፡ መጻኢ ምቹእነት እንታይ ከም ዝመስል ክንፈልጥን ሓደስቲ መንገድታት ንዘላቒ ምርጫታት ከነለሊን ኢና። ድኳን PBX ምስ ድሌታትኩምን ኣብ ውሽጢ ዶባት ፕላኔታትን ዝተዳለወ ዝተመርጹ ምድላው ይሕዝ። 

ብድሕሪኡ ኣብ PBX ጽቡቕ ዝሰርሑ ፍርያት፡ ምህዞታትን መፍትሒታትን ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከባ ድኳናትና ክትግበሩ እዮም።