Avoimuus ja osallistavuus

Meistä tulee turvallisten, avoimien ja osallistavien yhteisöjen keskittymä

Ajamme demokraattisia arvoja niin toimintamme kuin tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen kautta.
 


Lupauksemme – Avoimuus ja osallistavuus

OSALLISTAVUUS

Haluamme, että jokainen voi tuntea olevansa tervetullut sukupuoli-identiteetistä, etnisestä taustasta, uskonnollisesta tai muusta vakaumuksesta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Toimistoissamme ja myymälöissämme kaikkia arvostetaan sellaisina kuin he ovat.

TURVALLISUUS

Avoimina, turvallisina ja valaistuina tiloina kaupunkikuvassa myymälämme tekevät kaduista turvallisempia.

AVOIMUUS 

Edistämme lukemista, puolustamme sananvapauden periaatetta ja osallistumme hyvien journalististen käytäntöjen turvaamiseen. Tällä tavoin edesautamme yhteiskuntamme demokraattista kehitystä. 

PAIKALLISET SANKARIT

Globalisoituvassa ja individualistisessa maailmassamme, jossa monet ihmiset kärsivät yksinäisyydestä, myymälämme tuovat ilon hetkiä arkeen ja luovat paikallista yhteisöllisyyttä.